Vandanalyse af vandet fra Mejlskov Vandværk

Mejlskov Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne. Jf. drikkevandsbekendtgørelsen 871-2001 §30

Hårdheden i Mejlskov Vandværk's vand er 14,8

                                        Højest tilladte værdi                    Ved sidste prøve
Jern                                     0,1   mg/l                                    0,05 mg/l
Mangan                                0,02 mg/l                                <0,002 mg/l
Mikrobiologi                                                                              ingen
Nitrat                                    50 mg/l                                     2,0  mg/l
Pesticider                               0,1 µg/l                                     0,011µg/l  
Nikkel                                      20 µg/l                                      0,20 µg/l

Vandet er rent og uden tilsætning af nogen slags kemikalier/bakterier.
Vandværkets forsyningsområde dækker Mejlskov-Skåstrup og Skovby samt tilhørende sommerhus & landområder.

Yderligere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Forbrugerene opfordres hermed til, med jævne mellemrum, at checke vandmålerne for at undgå vandspild.

Dette er både i forbrugernes og vandværkets interesse.

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mejlskov Vandværk 

Formand Kurt Jørgensen
Skåstrupvej 42, Skåstrup
5400 Bogense
Email: kurt2015@godmail.dk
Tlf.: +45 20 19 23 78