Vandanalyse af vandet fra Mejlskov Vandværk

Mejlskov Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne. Jf. drikkevandsbekendtgørelsen 871-2001 §30

Hårdheden i Mejlskov Vandværk's vand er 14,8

                                        Højest tilladte værdi                    Ved sidste prøve
Jern                                     0,1   mg/l                                   0,06 mg/l
Mangan                               0,02 mg/l                                 <0,002 mg/l
Mikrobiologi                                                                              ingen
Nitrat                                   50 mg/l                                   1,8  mg/l
Pesticider                                                                               ingen
Nikkel                                     20 µg/l                                  0,33 µg/l

Vandet er rent og uden tilsætning af nogen slags kemikalier/bakterier.
Vandværkets forsyningsområde dækker Mejlskov-Skåstrup og Skovby samt tilhørende sommerhus & landområder.

Yderligere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Forbrugerene opfordres hermed til, med jævne mellemrum, at checke vandmålerne for at undgå vandspild.

Dette er både i forbrugernes og vandværkets interesse.

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mejlskov Vandværk 

Formand Kurt Jørgensen
Skåstrupvej 28, Skåstrup
5400   Bogense
Email: kurt2015@godmail.dk