Mejlskov Vandværk er et andelsselskab som har hjemsted i Nordfyns Kommune, men der er forbrugere i både Nordfyns og Middelfart Kommune.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulig driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

Forbrugerne opfordres til, med jævne mellemrum, at checke vandmålerne.
Dette er både i forbrugernes og vandværkets interesse.


Se venligst sidste nyt under information fra vandværket  under fanen - information / vandkvalitet

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mejlskov Vandværk 

Formand Kurt Jørgensen
Skåstrupvej 42, Skåstrup
5400 Bogense
Email: kurt2015@godmail.dk
Tlf.: +45 20 19 23 78