Mejlskov Vandværk er et andelsselskab som har hjemsted i Nordfyns Kommune, men der er forbrugere i både Nordfyns og Middelfart Kommune.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest mulig driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold.

Forbrugerne opfordres til, med jævne mellemrum, at checke vandmålerne.
Dette er både i forbrugernes og vandværkets interesse.

Se venligst sidste nyt under information fra vandværket 2019 under fanen - information / vandkvalitet

INFO VIGTIG

På grund af omkobling vil der være LUKKET for vandforsyningen MANDAG den 15. april 2019 forventet FRA kl. 9.00 til kl. 13.00 på følgende områder - Oregårdvej - Mejlskovvej - Grydhøj samt hele Skovby


Generalforsamling er 9. april 2019

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Mejlskov Vandværk 

Formand Kurt Jørgensen
Skåstrupvej 28, Skåstrup
5400   Bogense
Email: kurt2015@godmail.dk